O R

23/10/2007 - 00:04 von tanja | Report spam
Dit is een meerdelig bericht in de MIME-indeling.

=_NextPart_000_000E_01C81508.3CEBB0E0
format=flowed;
reply-type=original


=_NextPart_000_000E_01C81508.3CEBB0E0
format=flowed;
name="Document. O.R. Visko-Teepak.txt";
reply-type=original
filename="Document. O.R. Visko-Teepak.txt"
O.R.Vergadering dd 8-10-2007
Aanwezig; allen

1. Opening. de voorzitter opent de vergadering.

2. Bedrijfsreglement. op enkele punten na gaat de O.R.accoord met het nieuwe bedrijfsreglement en zal de voorzitter deze ondertekenen.
aandachts punten zijn; * Ondertekening van J.Hoeksema. * tilhulpmiddelen in de magazijn/expeditie. * Het rookbeleid. * Eten en drinken in de fabriek.

3. De ondernemnigsraad wil er nogmaals op wijzen dat conflictsituaties tussen
werkgever/werknemer (alleen indien er een groepsverband is!) dit schriftelijk bij de O.R. gemeld moet worden

4 Financieel Jaaroverzicht 2006. De O.R. heeft op 10-10-2007 een meeting met het M.M-team en een medewerker van Lommel waarin dit punt belicht zal worden.
Graag heeft de O.R. in het vervolg hiervan tijdig de stukken in huis zodat men zich alvast kan inlezen!

5. Ribbon. De O.R. wil graag de stand van zaken weten omtrend deze bewerking.

6. ORBA. Ook hieromtrend wil de ondernemnigsraad graag de stand van zaken weten en wenst de O.R. uitleg omtrend de toetsing van de functies van H.J.Luik en I.Leegte.

7. Cursus O.R. De O.R. kiest d.d. 26 en 27 november voor te training door sense at work.
De secretaris zal het een en ander uitwerken met de desbetreffende trainer.

T.R.Vortman-Wiersema, secr.O.R

=_NextPart_000_000E_01C81508.3CEBB0E0--
 

Lesen sie die antworten

#1 merl the perl
31/10/2007 - 04:46 | Warnen spam
na?


tja
and
"tanja" wrote in message
news:

Ähnliche fragen