[OT] Frohes neues Jahr :-)

01/01/2008 - 22:49 von Hubert Seidel | Report spam
Frohes neues Jahr :-)

mfg.
Herby
 

Lesen sie die antworten

#1 Herbert Kleebauer
02/01/2008 - 00:48 | Warnen spam
Hubert Seidel wrote:

Frohes neues Jahr :-)Das ist aber nicht sehr assembler-màßig!

Für Linux (mindestens 1024x768, true color).
Maustaste: Pause; Keyboardtaste: Ende
Mindestens eine Minute laufen lassen.


#!/bin/bash
name 08
echo -n>$name
x«CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789123
for (( i=0; i<65; i++ )); do eval _$(( $i/62 ))${x:$i:1}=$(( $i&63 )); done
n=0; m=0
(while read -n 1 c; do
case $c in [A-Za-z0-9+/=])
if [ "$c" == "+" ]; then c; elif [ "$c" == "/" ]; then c;
elif [ "$c" == "=" ]; then c; else c=0$c; fi
e=$d; d=$c ; eval c=\$_$c; n=$(( $n*64+$c )); m=$(( $m+1 ))
if [ "$m" == "4" ]; then
echo -n -e \\$(( ($n>>22&7)*100+($n>>19&7)*10+($n>>16&7) ))>>$name
if [ "$e" != "13" ]; then
echo -n -e \\$(( ($n>>14&7)*100+($n>>11&7)*10+($n>>8&7) ))>>$name; fi
if [ "$d" != "13" ]; then
echo -n -e \\$(( ($n>>6&7) *100+($n>>3&7)*10+($n&7) ))>>$name; fi
n=0; m=0
fi
esac
done)<<"";
f0V MRgEBAQAAAAAAAAAAAAIAAwA BAAAAdIAECDQAAAAAAAAAA AAAADQAIAACAAAAAAAAAAEA
AAAA AAAAAIAECACABAgIBgAACAYA AAUAAAAAEAAAAQAAAAgGAA AIlgQICJYECJgDAADQVDAA
BgAAA AAQAACJJbCpNAhqAGoBagGJ4 bsBAAAAuGYAAADNgIPEDD0 B8P//D4OsAgAAo7SpNAhq
E2j0hQ QI/zW0qTQIieG7AwAAALhmAA AAzYCDxAw9AfD//w+DfgIA AIsdtKk0CLkDAAAAuDcA
AADNgD0 B8P//D4NhAgAAix20qTQIuQQ AAACJwoHKAAgAALg3AAAAz YA9AfD//w+DPAIAALgQ
mQQIugwA AADo9gIAAHIoZokdFpkECGaJ NRiZBAjo1QMAAInIjVMDg+ L86MgDAACJ6I1WA4Pi
/Oi7AwAAM e2+2Ko0CL8AQAAAifCJ+uhbB AAAdPWAPdiqNAgBD4XaAQA AAcUBxinHg/0Ict0P
tx3eqjQIjR ydCAAAADndcsu+2Ko0CItGDI tWEInR99khyqMgmQQIo0yZ BAijWJkECKNwmQQI
o4iZBAgB0KN UmQQIo3SZBAgB0A+3RhiDwCs k/A+2Vh3B4gMBwosEFqMkm QQIi0QWFKMsmQQI
LQAEAAPR6CX/ f///o3yZBAi4HJkECLosAAAA 6P8CAAC4SJkECLoIAAAA6P ACAAC4UJkECLoc
AAAA6OECAAC4h JkECLoMAAAA6NICAAC+oJsEC DH/uAAA/gC5gAAAAIkEPoP 3/IkEPoP3/IPH
BAUAAv7/4uq+qJ 0ECLkADAAAxgYARgQD4vi5YA AAAL4IlgQIrTGGfAEAAOL3 6BIBAADoywAA
AA8xicaJ17uQmQQ IuZiZBAi4ogAAAM2ADzEp8Bn 6D6zQBKOoqTQIMdu/CJYEC L0AAQAADzGj
rKk0CPfTvqidBAgx ybgNAAAAa8ALwcAHgPEfD6MP D5LCgPEfINoAwoDiDwAWRk GB+QAMAABy
2+icAAAA6FUAAADoP AIAAHQUgDgAdD2AOAJ0OIA4B OgoAgAAdPkPMSsFrKk0CDs FqKk0CHLw
TXWOu5CZBAi5mJkECL iiAAAAzYC/iJcECOlu////uw AAAAC4AQAAAM2AYL6oqQQI uQABAAC4
bJkECLoYAAAA6JcBAAC J8LoAMAAA6IsBAABmgwV+mQQ IA4HGADAAAOLVZoEtfpkEC AADYZDD
YL6onQQIv6ipBAgxwMcF oJ0ECDAAAADHBaSdBAhAAAAA uwKEBAi5DwAAAIoGAgNDix SFoJkE
CL0PAAAAiReBxwAQAABNd fWB7/zvAADi3EaDxwT/DaSdB Ah1xoHHAPAAAP8NoJ0ECHW uYZDD
z9 ri6e/1+wAFCxEXHiYxUF JXiz2wqTQIiweNfIcIizeDxw SF9g+EqQAAAIE+SE9NRXXrgH4E
PXX lg8YFg8n/QYA8DgB1+Qn JD4SGAAAAgfkAAQAAd36/uKk 0CPOkuC8uWGGruHV0aG+ruHJp
dHmr xgcAu7ipNAgxybgFAAAA zYA9AfD//3NNicO52Ko0CLoA QAAAuAMAAADNgD0AQAAAD4Oh
/v//i cW4BgAAAM2Ahe10Ir7Yq jQIAfUxwGatZkh0FrkEAAAAZ q1mwcgIAcbi9jnucuf56yi5
AgAAAI nLZq1mwcgIAcbi9matZs HICInxicMB3matZsHICIn1ic b4X1pYw2CJxYnWagBWVf81
tKk0CIn huwkAAAC4ZgAAAM2Ag8Q Qg/j1dOA9AfD//w+DE/7//yn GdAQBxevNYZDDUVZXoQyZ
BAiD+CBz O4s1CJkECL/YqjQIiT0I mQQIOfd0CAnAdASJwfOkugBA AAApwo2A2Ko0COg+AAAA
dQLrNgEFD JkECOu7izUImQQIuiAAA ACAPgF1EANWBANWBANWBANWB DnQcqWJ8CkVDJkECAEV
CJkECF9eWc NRU2oAUlD/NbSpNAiJ4b sKAAAAuGYAAADNgIPEEFtZg/ j1dBM9AfD//w+DX/3/
/4XAD4RX/f/ /w5CQAQAvdG1wLy5YMTE tdW5peC9YMJAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAPwDAAAA wAAA/AMAAADAAAAAAwAA AMDw2AADgA8O3vj5AAPAHx// nOP4A8CYMeMMw/gD
AJ4/wwzDAAOAj z/DDMMAA8ADMMOcwwADw Jg5w/jBAAPAHx/D8MAAA4APD sMAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAACGgzcAAH xwGMbHPwAA/vgY
Zsw4AADGjBnmzzA AAPD8GebPMAAAfPwZBsw wAAAegBlmzjAAAMbMOcfHMAA A/vj4g8MwAAB8
cNgAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAGAAAAAAAwAAYA AAAAADAABgAA
AAAAMD4GAAAAgI03f wYAAACAzz9jBgAAAADOO A8GAAAAAMwwPwYAAAAAzDBzh gEAAADMMGPO
AQAAAMwwf/wAAAAAzD A9eAAAAADMsAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA4AH8AAA/ gAf4B/4B
wP/gH/wP/wPA//A/PI/PB +Dz8TwcjocH4OFxOB6eh wfg4Xl4Hp4HAMDzeHgeng8Ag H94eB4e
DwAAP3h4Hh4fAIB/eHgeHj 4AwPN4eB4efADg4Xl4Hh 74AODheXgeHvAB4OF5eBwO4A Hg4XE4
PA/AA+Dz8Tz8j/8DwP/wP/i H/weAf+Af4IH/BwA/gAc AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAADYqjQIAAAAA GwA
CwAAAA AAAAAAAAEACwAAAAAAAA AAAAAAAACAApABAAAAAA AAAAACCgAAAAAAAAEAAAAFAAAA
CAACAAA AAAA3AAcAAAAAAAAAAAA NAAAAAwAAAP///wD/gAA ASAIGDAAAAAAAAAAAAAQDAAAA
AAAAGAAA KgADAAAAAAAAAAAAAQAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA=
chmod +x $name
#############################################################################

Ähnliche fragen