Software -- duplizierte Dateien

24/05/2008 - 17:13 von Marcos de Miranda Zattar | Report spam
Hallo NG,

ich bin auf der Suche nach einem guten Programm zur Feststellung und
Löschung duplizierter Dateien. Ich habe schon FolderMatch ausprobiert,
aber dieses Programm unterstütz nicht, dass derselbe Ordner durchsucht
wird - die zu vergleichenden Ordner müssen verschieden sein. Ich werde
vor allem dieses Programm mit meiner MP3-Sammlung und Bilder-Sammlung
anwenden. Ich würde mich auf Tipps freuen!

Danke und Grüße
Marcos
 

Lesen sie die antworten

#1 Herbert Kleebauer
26/05/2008 - 11:26 | Warnen spam
Marcos de Miranda Zattar wrote:

ich bin auf der Suche nach einem guten Programm zur Feststellung und
Löschung duplizierter Dateien. Ich habe schon FolderMatch ausprobiert,
aber dieses Programm unterstàŒtz nicht, dass derselbe Ordner durchsucht
wird - die zu vergleichenden Ordner màŒssen verschieden sein. Ich werde
vor allem dieses Programm mit meiner MP3-Sammlung und Bilder-Sammlung
anwenden. Ich wàŒrde mich auf Tipps freuen!Ich benutze dazu ein kleines Batchprogramm. Stammt noch aus Win98 Zeiten
und könnte für W2k/XP (funktuioniert aber auch dort) deutlich vereinfacht
werden:


@echo off
:: usage: dupli.bat searchdir
:: e.g. : dupli.bat c:\*.jpg
:: search for duplicate files in searchdir and all subdirs
:: check _6.bat for duplicate files
:: execute _6.bat to delete all duplicate files

echo `0X-`/PPPPPPa(DE(DM(DO(Dh(Ls(Lu(LX(LeZRR]EEEUYRX2Dx=>ech.com
echo 0DxFP,0Xx.t0P,=XtGsB4o@$?PIyU!WvX0GwUY Wv;ovBX2Gv0ExGIuht6>>ech.com
echo ?@xAyJHmH@=a?}VjuN?_LEkS?`w`s_{OCIvJDGEHtc{OCIKGMgELCI?GGg>>ech.com
echo EL?s?WL`LRBcx=k_K?AxVD?fCo?Cd?BLDs0x>>ech.com

echo `0X-`/PPPPPPa(DE(DM(DO(Dh(Ls(Lu(LX(LeZRR]EEEUYRX2Dx=>md5.com
echo 0DxFP,0Xx.t0P,=XtGsB4o@$?PIyU WwX0GwUY Wv;ovBX2Gv0ExGIuht6>>md5.com
echo }EFeL}GSrWy[~>>md5.com
echo saxG_bp??@`LZN=xqDt??P}gL[Be?ce?DV??URmcNw>>md5.com
echo @eBs~?u@?D_H1~B=uqLq?wOGgI[?p?oG1~Mefj1WmHAHe>>md5.com
echo HcH[u??sgBGK}MG_~M?OxA?CIqgCgrI?V_cECCNgNKma?{y?sexG_br?__>>md5.com
echo `{OfCA?FDGQUeBVK`exbeGceG[R`eOdeGORG?bMeOeTGS`MCb>>md5.com
echo exOeGSW`exbeGceGGR}eOd?GKBpe?Cz?ZzYvNCJefdeCEPfAH]UbePveGs>>md5.com
echo efOVKEbCOHep?Fjfv1zRefYSKEJEAHexbefDeCUPfOv1EbePHeGCgjONnz>>md5.com
echo ?MfPvPEJeXefCSGErCrefDjKEpefQSKEJEOve=JefDfCEPErePefGSfEBO>>md5.com
echo uNe`B?zEf??=Mf???\Mf??O?JIi??B??Re=BefDfCEPEH>>md5.com
echo eHHefdeOEPCmBM}@ex?G?BCr?CEBexB}O{?z?]HANWWe~@md5.com
echo @?B]LA@??DCB?GFE?JIH?MLK??D?J?CN>>md5.com
echo I?BMH?ALG?DKF?MJG?FC@??LI?HEB?ANK?MF??BKD??LEN?AJC?KFH?>>md5.com
echo FUP?UPK?PKF?KFU?DUP?SMH?MHD?HDS?DSM?SMH?OJC?JCV?CVO?VOJ?OJ>>md5.com
echo C?IEV?ETN?TNI?NIE?IET?wTNOVicuFvUxoZg1mc_o@=Mz{NnQEitrRFFE>>md5.com
echo goE`=nnh?eJCvf~ZpuV}~zaH[HjOPWWpReBM=Z`exHHsGW]?>>md5.com
echo ufP??\e]YDuFimO\hFRUn[ACSC`~efR~``LNvFUBLFBJlsT~DYSS>>md5.com
echo bhD{bwhmX{n~fnASiKIExALE@~ynFpuf\`Ñc}ij]Nh}J_JTou>>md5.com
echo z]}~{iZ}EffygKDi`mSno{G\D_OxCodXS~eZX}a{wfUd1SCCk]shaoi~VM>>md5.com
echo bfBHxjSI{R_yZXBVKQdx=NKW~ns~C\Pf}NDU_ngu}`bIAMGcvR>>md5.com
echo }tyqtKQz=yPiVbjERz0x>>md5.com

echo `0X-`/PPPPPPa(DE(DM(DO(Dh(Ls(Lu(LX(LeZRR]EEEUYRX2Dx=>edl.com
echo 0DxFP,0Xx.t0P,=XtGsB4o@$?PIyU WwX0GwUY Wv;ovBX2Gv0ExGIuht6>>edl.com
echo ?@}I{uNWEF~@{HM?cGOuGGwHm?z>>edl.com
echo CgisGGH`{W??]gBgoG}G?X_SgONks?GN`LBgDu}>>edl.com
echo G?I_DgGNoG?@?FHoGpBBDcB?1?pIoGxaEGybECt}ExvHmEA>>edl.com
echo AoF?DO~yanxGWap?@?lpZrH~sa`LyNHKqDGwQVTNG`CoECICtdL{D?{esL>>edl.com
echo ysICu_{~`EE{S~{HqegC{{HQ}@ExuGtPmB>>edl.com
echo BwjFCs?osqs?}n`LKLj?o{}HwJvCrpGyECt~~1}HGGHGy`G{}COuJaxLGS>>edl.com
echo i}BWuNC_FE{sGQEGFAPqGSEGNAcQNJwLECuQsa{Oe~CK~GQqGSeGSEFbCT>>edl.com
echo G?QEFbBgGGH1jnjBrz?JAcqo~O~?lJgvxs~CspajF{oFEBHijnjBrz?JAc>>edl.com
echo vx~O~?QJLqos~CspFjN{@ojZN{mJQujG{{]JQJB>>edl.com
echo GcCrmCJbjbGy]CFrj~GQEGjBSo_KVBxVkSfCA?edl.com
echo I[r`{BFCHtdC}@WgB}fj~~]hvsb{Os{{Q{msDOs>>edl.com
echo ycsk{SK{PQ{TsHVsQdsq{Sj{]ACCNWl{~BXCNW_K~BxVkSfCA?}W@{>>edl.com
echo =sIfjBH}G}H}NK}NNguM@[{@jJSN?`G}>>edl.com
echo EC{?AyAFZp{GQEGjBKpEFDNIGQq=jBktx{SAzDgsjGKtl{SCzDg>>edl.com
echo jjGKtc{SEzDgajGKtG{SGzDgXjGKtL{SIzDgOjGKtR{SKzDgFjGKtX{S?z>>edl.com
echo MgFIGG??EgF}ThzoEuRN~CK}xDqgLoqo?t_ogIK?h?{JU=fGMuG>>edl.com
echo Ouz_FrGCsCyOjEEsjwr~EvPK~GypCt~Fy}HQ}HGGxG{pERNG]GxPa_BfsG>>edl.com
echo UaUy??w``LRaDBBobc?W?a_W?G_0x>>edl.com

ech >_2.bat if (%%a%%)==(%%1) if not (%%b%%)==() echo.$3e$3e_5.bat$0d$0a
ech >>_2.bat if (%%a%%)==(%%1) if not (%%b%%)==() echo :: %%b%% $3e$3e_5.bat$0d$0a
echo >>_2.bat set bech >>_2.bat if (%%a%%)==(%%1) echo del %%2 $3e$3e_5.bat$0d$0a
::echo >>_2.bat if (%%a%%)==(%%1) copy %%2 .\tmp\
echo >>_2.bat if not (%%a%%)==(%%1) set b=%%2
echo >>_2.bat if not (%%a%%)==(%%1) set a=%%1

if exist _.2 del _.2
echo generating file list
dir /l/b/s/a-d %1 >_.1
edl "" "ech $240d$22@#0$22 $0d$0amd5 <$22@#0$22$3e$3e_.2$0d$0aecho $22@#0$22$3e$3e_.2"<_.1>_3.bat
echo generating checksum
call _3.bat
echo.
echo sorting
sort <_.2 | edl "" "call _2.bat @#0" >_4.bat
set aset bif exist _5.bat del _5.bat
echo find duplicate files
call _4.bat
edl "" "@#0"<_5.bat >_6.bat
echo check _6.bat for duplicate files in %1
for %%i in (ech edl md5) do del %%i.com
for %%i in (1 2) do if exist _.%%i del _.%%i
for %%i in (1 2 3 4 5) do if exist _%%i.bat del _%%i.bat

Ähnliche fragen